Informació Legal

De conformitat amb el que disposa la Llei 20/2015, del 14 de juliol, d’”Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras”, l’Assegurador a qui es sol·licita la cobertura manifesta:

 1.   Que el contracte d’assegurança es celabrarà amb certs Sindicats del LLOYD´s, entitat domiciliada a 1 Lime Street EC3M 7HA, Londres, Anglaterra (Regne Unit). LLOYD´s és una Associació de Suscriptors constituida per Llei Parlamentaria. Els Assegurats seran els Sindicats del LLOYD´s mencionats en el contracte d’assegurança. “Lloyd´s Sucursal a Espanya” està domiciliada al C/. José Ortega y Gasset, 7  Edificio Serrano 49, 1ª planta, 28006 Madrid, Espanya.

2.  Que l’Estat membre a qui correspon el control de l’Entitat Asseguradora és el Regne Unit i que en aquest Estat, l’autoritat a qui correspon aquest control és la "Financial Services Authority", amb  domicili a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS, Anglaterra.

3.   Que la legislació aplicable al present contracte será la Llei 50/1980 de 8 d’octubre, del Contracte d’Assegurança, la Llei 20/2015, de 14 de juliol, ”Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras”,  i resta de normativa espanyola de desenvolupament i/o complement. No serà d’aplicació la normativa espanyola en matèria de liquidació d’entitats asseguradores.

Usem cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, per tal de millorar la seva experiència de navegació en el nostre lloc. Si continues navegant sense canviar la configuració, considerarem que acceptes la seva instal·lació i ús conforme el nostre Avís legal.